Datum in ISO formaat vanaf command promptDate in ISO format using commandprompt

Wanneer je in een batch bestand een geformateerde datum nodig hebt, dat kan je hiervoor de variabele %date% gebruiken. Als je weet wat de ingestelde regionale instellingen zijn kan je met onderstaande voorbeeld uit de voeten:

cmd> echo %date%
vr 30-11-2012
cmd> echo %date:~9,4%%date:~6,2%%date:~3,2%
20121130

Maar als je een script wil maken die kan werken op verschillende talen en regio’s dan kan je kiezen voor het commanda ‘wmic‘.

cmd> wmic os get LocalDateTime /VALUE
LocalDateTime=20121130134815.220000+060

cmd> for /F “usebackq tokens=1,2 delims==” %i in (`wmic os get LocalDateTime /VALUE 2^>NUL`) do if ‘.%i.’==’.LocalDateTime.’ set _datetime=%j
cmd> set _date=%_datetime:~0,8%
cmd> set _time=%_datetime:~8,6%
cmd> echo %_date% %_time%
20121130 134815

Op stackoverflow.com worden nog een aantal andere oplossing besproken, maar ik kies voor de WMIC oplossing.Untranslated… Wanneer je in een batch bestand een geformateerde datum nodig hebt, dat kan je hiervoor de variabele %date% gebruiken. Als je weet wat de ingestelde regionale instellingen zijn kan je met onderstaande voorbeeld uit de voeten:

cmd> echo %date%
vr 30-11-2012
cmd> echo %date:~9,4%%date:~6,2%%date:~3,2%
20121130

Maar als je een script wil maken die kan werken op verschillende talen en regio’s dan kan je kiezen voor het commanda ‘wmic‘.

cmd> wmic os get LocalDateTime /VALUE
LocalDateTime=20121130134815.220000+060

cmd> for /F “usebackq tokens=1,2 delims==” %i in (`wmic os get LocalDateTime /VALUE 2^>NUL`) do if ‘.%i.’==’.LocalDateTime.’ set _datetime=%j
cmd> set _date=%_datetime:~0,8%
cmd> set _time=%_datetime:~8,6%
cmd> echo %_date% %_time%
20121130 134815

Op stackoverflow.com worden nog een aantal andere oplossing besproken, maar ik kies voor de WMIC oplossing.

Projectmanagement en de Wet van Murphy

De Wet van Murphy, vaak samengevat als:

als iets mis kan gaan, dan gaat het ook een keer mis

is een niet compleet juiste weergave van wat Edward Aloysius Murphy jr. (1918-1990) gezegd heeft. Edward was een Amerikaanse ruimtevaartingenieur die aan veiligheid-kritieke systemen werkte en het bekendst is geworden om zijn uitspraak

if there’s more than one way to do a job and one of those ways will end in disaster, then somebody will do it that way
Als er meer dan één manier is om iets te doen en één van die manieren resulteert in een ramp, dan is er iemand die het op die manier doet.

Vanwege zijn bijzonder aansprekende formulering, is de Wet van Murphy meer als een grap onder wetenschappers dan als een echte wet gaan leven, al blijft de ernstige ondertoon. Er zijn vele afgeleiden van, en commentaren op deze wet.

In het verleden is (al dan niet serieus) onderzoek verricht om de kans dat ‘Murphy langskomt’ in een wiskundige formule samen te vatten. Op 7 oktober 2004 hebben drie onderzoekers, Dr David Lewis (psycholoog), Dr Keylan Leyser (econoom) en Philip Obadya (wiskundige), in opdracht van ”British Gas” een onderzoek uitgevoerd. [Zie wayback machine] Uit dit onderzoek is een statistische verklaring gekomen die, op een schaal van 0 tot 10, de waarschijnlijkheid geeft dat ‘Murphy langskomt’. De formule die ze geformuleerd hebben klopt niet, maar geeft een idee hoe de elementen tot elkaar verhouden:

((U+C+I) x (10-S))/20 x A x 1/(1-sin(F/10))

De formule bestaat uit zes elementen, ieder met een weging van 0 tot 9

  • U = Urgentie
  • C = Complexiteit
  • I = Belangrijkheid [Importance]
  • S = Vakkundigheid [Skill]
  • A = Verslechtering [Aggravation]
  • F = Frequentie

Uiteraard moet je de uitkomst met een korrel zout nemen, maar het is goed om bij de aanvang van een project even stil te staan bij de zes elementen en bedenken op welke elementen je invloed kan uitoefenen om het eindresultaat te sturen. En als alle waarden hoog zijn, behalve vakkundigheid (S) en frequentie (F), misschien moet het totale project (kosten, tijd, deliverables, kwaliteit) dan maar eens goed heroverwogen worden…