Tag archieven: linkedin

Projectmanagement en de Wet van Murphy

De Wet van Murphy, vaak samengevat als:

als iets mis kan gaan, dan gaat het ook een keer mis

is een niet compleet juiste weergave van wat Edward Aloysius Murphy jr. (1918-1990) gezegd heeft. Edward was een Amerikaanse ruimtevaartingenieur die aan veiligheid-kritieke systemen werkte en het bekendst is geworden om zijn uitspraak

if there’s more than one way to do a job and one of those ways will end in disaster, then somebody will do it that way
Als er meer dan één manier is om iets te doen en één van die manieren resulteert in een ramp, dan is er iemand die het op die manier doet.

Vanwege zijn bijzonder aansprekende formulering, is de Wet van Murphy meer als een grap onder wetenschappers dan als een echte wet gaan leven, al blijft de ernstige ondertoon. Er zijn vele afgeleiden van, en commentaren op deze wet.

In het verleden is (al dan niet serieus) onderzoek verricht om de kans dat ‘Murphy langskomt’ in een wiskundige formule samen te vatten. Op 7 oktober 2004 hebben drie onderzoekers, Dr David Lewis (psycholoog), Dr Keylan Leyser (econoom) en Philip Obadya (wiskundige), in opdracht van ”British Gas” een onderzoek uitgevoerd. [Zie wayback machine] Uit dit onderzoek is een statistische verklaring gekomen die, op een schaal van 0 tot 10, de waarschijnlijkheid geeft dat ‘Murphy langskomt’. De formule die ze geformuleerd hebben klopt niet, maar geeft een idee hoe de elementen tot elkaar verhouden:

((U+C+I) x (10-S))/20 x A x 1/(1-sin(F/10))

De formule bestaat uit zes elementen, ieder met een weging van 0 tot 9

 • U = Urgentie
 • C = Complexiteit
 • I = Belangrijkheid [Importance]
 • S = Vakkundigheid [Skill]
 • A = Verslechtering [Aggravation]
 • F = Frequentie

Uiteraard moet je de uitkomst met een korrel zout nemen, maar het is goed om bij de aanvang van een project even stil te staan bij de zes elementen en bedenken op welke elementen je invloed kan uitoefenen om het eindresultaat te sturen. En als alle waarden hoog zijn, behalve vakkundigheid (S) en frequentie (F), misschien moet het totale project (kosten, tijd, deliverables, kwaliteit) dan maar eens goed heroverwogen worden…

LinkedIn gebruikt naam en profielfoto in reclame

De naam en foto uit je LinkedIn profiel kunnen sinds juni ongevraagd worden gebruikt voor advertenties die op de website worden geplaatst. LinkedIn heeft de accountinstellingen zo veranderd dat je automatisch toestemming geeft voor het gebruik van naam en foto. Je hebt zelf geen controle over welke advertenties je op deze manier steunt of niet. LinkedIn noemt dit ‘Ads enhanced by the power of your network‘. Is dit een goede ontwikkeling of moet LinkedIn ons als gebruikers meer controle geven over welke uitingen wij actief willen steunen en welke niet?

De verandering is door LinkedIn in juni gemeld in een blog en nu zichtbaar geworden. De leden zijn niet persoonlijk op de hoogte gesteld.

Het is wel mogelijk om de toestemming voor het gebruik van naam en foto terug te draaien. Daarvoor moeten de accountinstellingen worden aangepast. Log hiervoor in op je profiel-pagina:

 • Ga in de rechter bovenhoek met je muiscursor over je naam
 • De optie ‘settings’ wordt nu zichtbaar en klik hierop
 • Kies voor de onderste optie ‘Account’
 • Onder ‘Privacy Control’ klik op ‘Manage Social Advertising’
 • Verwijder het vinkje bij ‘LinkedIn may use my name, photo in social advertising

LinkedIn - Privacy Policy: Manage Social Advertising

Outlook toont verkeerde foto bij LinkedIn contacten

Wanneer een LinkedIn contact geen foto heeft geplaatst in zijn of haar profiel, en je maakt gebruik van de Social Network Connector in Outlook, dan wordt een foto getoond van een onbekend persoon. Voor zover bij mij bekend, heeft de getoonde foto geen relatie met het netwerk van jou of je contact.

Microsoft heeft dit probleem opgelost in een update van de Outlook Social Network Connector. Meer informatie kan je vinden in KB983403: Description of the Outlook Social Connector update: July 13, 2010.